hero-img

Kriminaalmenetlus ja väärteomenetlus

Meie advokaadid kaitsevad kliente kõikides kriminaalasjades ja väärteoasjades. Advokaadibüroo LMP osutab õigusabi nii süüdistatavale kui kannatanule. Aitame Teil koostada vajalikud dokumendid, esindame kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, teostame vajalikud toimingud.

Kriminaalasjade nimekiri, millega tegeleme

Samuti esindame kriminaalmenetlustes kannatanuid ja tsiviilhagejaid.

Väärteoasjade nimekiri, millega tegeleme

Advokaadibüroo LMP aitab muuhulgas järgmiste küsimuste lahendamisel ja vaidlustamisel

Konsulteerime üles kerkivates küsimustes ja toetame ülekuulamisel. Aitame menetluses otsuste tegemisel, sest valikud võivad olla rasked.

Koostame kõiki menetlusdokumente

Kui süüteomenetluses tekitatakse kahju (nt alusetu vahistamisega), aitame selle riigilt sisse nõuda.

Kui Te ei leidnud esitatud nimekirjast oma probleemi/küsimuse valdkonda, siis helistage meile telefonil +372 7 300 400 või kirjuta info@lmp.ee ning leiame koos Teie probleemile lahenduse.