hero-img

Advokaadibüroo LMP

Väärteomenetlus

Meie advokaadid kaitsevad kliente kõikides kriminaalasjades ja väärteoasjades. Advokaadibüroo LMP osutab oma klientidele õigusabi väärteomenetluses, seda nii süüdistatavale kui kannatanule. Aitame Teil koostada vajalikud dokumendid, esindame kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, teostame vajalikud toimingud.

Advokaadibüroo LMP aitab muuhulgas järgmiste küsimuste lahendamisel ja vaidlustamisel: vahistamine, vahistamise asendamine elektroonilise valve või kautsjoniga, vara arest ja konfiskeerimine, vangistuse täitmisele pööramine, vanglast ennetähtaegne vabanemine ning jälitustoimingud.

Konsulteerime üles kerkivates küsimustes ja toetame ülekuulamisel. Aitame menetluses otsuste tegemisel, sest valikud võivad olla rasked.

Koostame kõiki menetlusdokumente, sh kuriteoteade, kaebus politsei või prokuratuuri tegevusele, kaitseakt, apellatsioon, kassatsioon, määruskaebus, teistmisavaldus, avaldus Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Kui süüteomenetluses tekitatakse kahju (nt alusetu vahistamisega), aitame selle riigilt sisse nõuda.

Kui Te ei leidnud esitatud nimekirjast oma probleemi/küsimuse valdkonda, siis helistage meile telefonil 7 300 400 või kirjuta info@lmp.ee ning leiame koos Teie murele lahenduse.