hero-img

Väärteomenetlus

Meie advokaadid kaitsevad kliente kõikides väärteoasjades. Advokaadibüroo LMP osutab õigusabi nii süüdistatavale kui kannatanule. Aitame Teil koostada vajalikud dokumendid, esindame kohtus, asjaajamisel ametiasutustes ja muude isikute ning organisatsioonide ees, teostame vajalikud toimingud.

Väärteoasjade nimekiri, millega tegeleme

Koostame kõiki menetlusdokumente

Kui süüteomenetluses tekitatakse kahju (nt alusetu vahistamisega), aitame selle riigilt sisse nõuda.

Kui Te ei leidnud esitatud nimekirjast oma probleemi/küsimuse valdkonda, siis helistage meile telefonil +372 7 300 400 või kirjuta info@lmp.ee ning leiame koos Teie probleemile lahenduse.