hero-img

Advokaadibüroo LMP

Võlaõigus ja lepinguõigus

Levinuimad mured klientidel on seotud:

  1. Lepingute koostamine;
  2. Lepingu rikkumise nõuded (kohustuse täitmise nõue, kahju hüvitamine, viivis, leppetrahv, taganemine ja ülesütlemine, hinna alandamine)
  3. Käsundita asjaajamine, alusetu rikastumine, õigusvastane kahju tekitamine, riskivastutus

Võlaõigus jaguneb kaheks: lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted.

Lepinguõigus reguleerib õigussuhteid, mis põhinevad poolte õiguslikult siduval kokkuleppel ehk lepingul (nt müügileping, kinkeleping, üürileping, laenuleping, töövõtuleping, käsundusleping, veoleping, käendusleping jne).

Lepinguvälised võlasuhted reguleerivad kahju õigusvastast tekitamist (laimukaasused, vara kahjustamine, kehavigastuse tekitamine, seadusest tuleneva kohustuse rikkumine), alusetut rikastumist jne.

Saame Teid aidata võlaõigusega seotud küsimustes:

Kui Te ei leidnud esitatud nimekirjast oma probleemi/küsimuse valdkonda, siis helistage meile telefonil 7 300 400 või kirjuta info@lmp.ee ning leiame koos Teie murele lahenduse.