hero-img-1920x400-c-min

Kas töötajaga võib lepingu lõpetada suurte töövõimetuslehtede alusel?

Ettevõtte töötaja on 1. detsembri 2022 seisuga olnud haiguslehel erinevatel aegadel kokku 164 päeva. Kas on võimalik temaga tööleping lõpetada suure töövõimetuslehtede arvu alusel?

Teie toodud andmetest tulenevalt saab asuda seisukohale, et töötaja on viimase 11 kuu jooksul olnud haiguslehel üle 5 kuu (164 päeva). Töölepingu seadus näeb sellisel juhul ette võimaluse tööleping lõpetada töölepingu seaduse (TLS) § 88 lg 1 p 1 alusel. See tähendab, et seadus eeldab pikaajalisust, s.t kui tööülesannete täitmine on takistatud nelja kuu jooksul.

Lugege täielikku vastust Rup.ee-st