Nõustame kliente kõigis intellektuaalse omandiga seotud küsimustes. Tänapäeval on oluline reguleerida intellektuaalomandiga seotud õigusi ja kohustusi enamikes lepingutes, näiteks töölepingutes ja  käsunduslepingutes, ettevõtete vahelistes koostöölepingutes, mis on seotud kaubamärkide kasutamisega jms.

Pakume õigusabi mitmes intellektuaalomandit puudutavas valdkonnas. Anname nõu järgmistes intellektuaalomandi ja IT-õigusega seotud küsimustes.

Lepingute analüüs

Analüüsime ettevõtte olemasolevaid lepinguid eesmärgiga leida üles puudused intellektuaalse omandiga seotud küsimustes.

Intellektuaalse omandi registreerimine ja kaitsmine

Dricka stora mängder alkohol medan du tar erektionsproblemapotek.com eftersom detta kan påverka läkemedlets effektivitet. Den generiska varianten går utmärkt att kombinera med all sorts mat, de ser inte minst till att allt sker säkert och tar Salures 2,5 mg, Trombyl 75 mg.

Aitame klientidel intellektuaalset omandit registreerida ja kaitsta.

Intellektuaalse omandiga seotud lepingud

Koostame lepinguid intellektuaalse omandi loomiseks, omandamiseks, võõrandamiseks ja litsentsimiseks

Intellektuaalomandit käsitlevate sätete koostamine

Koostame intellektuaalomandit käsitlevad sätted töö- ja käsunduslepingutesse.

Birje poole tasub pöörduda eraisikutel ja ettevõtetel, kes vajavad õigusalast abi, olgu selleks tekkinud kohtuväline või kohtuvaidlus, vajadus konsultatsiooni järele, lepingu koostamine või üle vaatamine. Tema tugevuseks on ausus, konkreetsus, sihikindlus ja põhjalikkus, aitamaks kliendil leida parima võimaliku lahenduse.

Abivalmi ja hooliva inimesena paelub teda küsimustele vastuste ning muredele lahenduste leidmine. Advokaadi töö juures naudib ta selle mitmekülgsust – iga juhtum on ainulaadne ja kunagi ei hakka igav. Pidev eneseareng on samuti tagatud! Väljaspool tööd meeldib Birjele reisida ja uusi paiku avastada.