Tööõigus

Esindame ja nõustame kliente tööõigusega seotus küsimustes. Tegeleme järgmiste tööõigusega seotud küsimustega.

Töölepingute koostamine ja sõlmimine

Nõustame klienti töölepingu koostamisel ja sõlmimisel

Töövaidlused

Esindame klienti töövaidluses kohtus ja töövaidluskomisjonis.

Töötaja vastutus

Nõustame klienti töötaja vastutusega seotud küsimustes.

Sisekorraeeskirjad ja siseregulatsioonid

Nõustame klienti ettevõtte sisekorraeeskirjade ja muude siseregulatsioonide koostamisel.

Kollektiivlepingud

Aitame klienti kollektiivlepingute sõlmimisel.

Renditööjõud

Nõustame klienti renditööjõuga seotud küsimustes.

Läbirääkimised ametiühingutega

Peame kliendi nimel läbirääkimisi ametiühingutega.

Nõuanded tööõiguses

Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded tööõiguses. Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina.